เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งการบริจาคและจัดหาสิ่งของให้โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

อัพเดทล่าสุด 13 เมษายน 2563
ยอดบริจาครวม 354,700 บาท

ในนามโรงพยาบาลควนขนุนขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ซึ่งเงินเหล่านี้ทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ตามความประสงค์ของผู้บริจาค

หมวกคลุมผม

เหลือใช้อีก 10 วัน

แอลกอฮอล์แบบน้ำ 70%

เหลือใช้อีก 14 วัน

ปรอทวัดไข้ C205

ยังไม่ขาด

แอลกอฮอล์แบบเจล

เหลือใช้อีก 7 วัน

หน้ากาก N95

มีเหลือ 65 ชิ้น

ชุดหมีแพทย์

มีเหลือ 10 ตัว

กาวน์กันน้ำ

ไม่มีใช้ ใช้เสื้อกันฝน

เอี๊ยมพลาสติกใส

ใช้ได้ 15 วัน

ถุงหุ้มเท้า

ไม่มีของ

ควนขนุน ต้องรอด

ข้อมูลความช่วยเหลือ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes